Proper Joint Care Cardiovascular health Immunity Allergy

HOME > Research

Visitor:5724


Immunity 
Lời nói đầu

 


Fig. 1. Once people reach an age beyond 20 years, immunity begins to decline with advancing age, and the time needed for recovery following disease and injury increases greatly.

Hình 1. Hệ miễn dịch của cơ thể người từ sau 20 tuổi bắt đầu giảm theo sự gia tăng tuổi tác và cần nhiều thời gian hơn để hồi phục sau chấn thương và bệnh tật. 

Aging is inevitable and as we age, we become more susceptible to diseases because our immune systems decline as part of the aging process. A weak immune system is closely associated with the stresses of everyday life. For the typical individual, the effectiveness of the immune system reaches its peak at around 20 years of age, while at around 40 years of age only about half of the original effectiveness remains and at around 70 years of age only about 10% of the original immune system’s effectiveness remains. Another consequence of aging is that recovery from diseases and injuries is more difficult and time consuming (Fig. 1)(1).

Con người càng lớn tuổi thì nguy cơ mắc bệnh ngày càng tăng cao nguyên nhân là do hệ miễn dịch suy giảm. Hệ miễn dịch suy giảm và áp lực trong cuộc sống có mối quan hệ mật thiết với nhau. Với người bình thường, hệ thống miễn dịch khỏe mạnh nhất ở độ tuổi 20, đến tuổi 40 thì hiệu quả làm việc của hệ miễn dịch duy trì một nữa, khoảng 70 tuổi còn 10%, thời gian hồi phục sau các chấn thương cũng mất nhiều thời gian hơn khi tuổi tác tăng cao (Hình 1) (1).

Environmental factors such as stress, poor diet and disease may lower the effectiveness of the immune system. In addition to weakened resistance to pathogens, many other diseases related to a weakened or unbalance immune system can occur such as autoimmune diseases, adult degenerative diseases, allergies, and many others(2, 3).

Các yếu tố môi trường như căng thẳng, chế độ dinh dưỡng thấp có thể làm giảm hiệu quả làm việc của hệ miễn dịch. Sức đề kháng đối với các tác nhân bên ngoài không đủ mạnh, sẽ xuất hiện những bệnh liên quan đến việc hệ miễn dịch suy yếu hoặc không cân bằng như bệnh tự miễn, thoái hóa ở ngưởi lớn tuổi, dị ứng (2, 3).

 

Immune today, healthy everyday.
回上一頁置上

These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.

The products mentioned here are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.