Proper Joint Care Cardiovascular health Immunity Allergy

HOME > Research

Visitor:1855


Immunity 
Hệ thống miễn dịch của cơ thể

The immune system has two major parts, namely the innate and the adaptive immune systems. The innate immune system is not specific and functions as the first line of defense to resist pathogens. This line of defense stops most pathogens before they can cause obvious infection. If the first line of defense fails to resist the pathogens, the adaptive immune system will be activated, triggering specific defensive responses customized for each of the various pathogens attempting to invade the body. In addition, adaptive immunity will develop specific “immunologic” memory for the pathogens it encounters, which allow it to more rapidly defend against those specific diseases when encountered again in the future (Table 1)(4).
 

Hệ miễn dịch được chia ra làm hai loại là hệ miễn dịch tự nhiên và hệ miễn dịch thu được. Miễn dịch tự nhiên là miễn dịch không đặc hiệu có chức năng như hàng rào bảo vệ đầu tiên của cơ thể khỏi các vi sinh vật. Nếu hàng rào bảo vệ thất bại khi chống lại sự xâm nhập của các vi sinh vật hệ miễn dịch thu được sẽ được hoạt hóa, cơ thể sẽ tạo ra các tế bào, phân tử đặc hiệu tương ứng với từng loại kháng nguyên khác nhau và loại trừ chúng, đồng thời ghi nhận lại thông tin của vi sinh vật để đáp ứng trong lần xâm nhập sau (Bảng 1) (4).  

  Innate immunity
Miễn dịch tự nhiên
Adaptive immunity
Miễn dịch thu được
Mode of action
Kiểu phản ứng
Recognize common structures on pathogens, and then rapidly eliminate them.
Nhận diện các vi sinh vật lạ và loại bỏ
Recognize unique structures (antigens) on pathogens and then produce specific antibodies against those antigens.
Nhận diện các vi sinh vật có cấu trúc đặc biệt sau đó tiết ra kháng thể đặc hiệu chống lại vi sinh vật lạ 
Characteristics
Đặc điểm
Rapid response. No memory or specificity. Immunity doesn’t increase with repeated infections.
Phản ứng nhanh nhưng không có khả năng ghi nhớ, số lượng kháng thể không tăng.
Slower response. Strong memory and specificity. Immunity increases with repeated infections.
Phản ứng chậm, nhưng có khả năng ghi nhớ, có xu hương gia tăng kháng thể sau mỗi lần vi sinh vật xâm nhập cơ thể. 
Soluble factors
Thành phần hòa tan
Complement, interferon
Bổ thể, interferon
Antibody
Kháng thể
Key cells involved
Tế bào tham gia
Phagocyte, NK cell
Thực bào, tế bào NK
B- & T- lymphocytes
Lympho bào B và T
Table 1. Various molecules and cells involved in innate and adaptive immunity(4).
Bảng 1. Các phân tử và tế bào tham gia vào miễn dịch tự nhiên và miễn dịch thu được (4).

S100 Milk is produced using a special low-temperature manufacturing process, which preserves the activity of antibodies and other bioactive molecules. In addition, S100 Milk also contains special anti-inflammatory factors(5), giving the product the ability to effectively relieve inflammation caused by diseases thereby helping to promote better health. S100 Milk regulates and balances our immune system, maintaining our immune system at an optimal state. A healthy immune system not only reduces the incidence of diseases such as the common cold and flu, but also prevents the age associated decline in immunity and the subsequent occurrence of infections and autoimmunity, effectively slowing down the aging process(5). Scientific studies have clearly demonstrated that S100 products provide significant support for a healthy immune system(6, 7).
 

Sữa S100 trong quá trình sản xuất sử dụng nhiệt độ thấp để lưu giữ các kháng thể và thành phần hoạt tính sinh học có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra sữa S100 còn chứa các thành phần chống viêm (5), giúp cơ thể có khả năng giảm các chịu chứng viêm một cách hiệu quả. Sữa S100 điều hòa hệ miễn dịch và cân bằng hệ miễn dịch của chúng ta, duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ góp phần giảm tỷ lệ mắc các bệnh thường gặp như cảm cúm và ngăn chặn suy giảm miễn dịch do tuổi tác, các triệu chứng nhiễm trùng và bệnh tự miễn, có hiệu quả làm chậm sự lão hóa (5). Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học đã chứng minh sữa S100 có tác dụng hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh (6, 7).

 

Immune today, healthy everyday.
回上一頁置上

These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.

The products mentioned here are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.