Proper Joint Care Cardiovascular health Immunity Allergy

HOME > Research

Visitor:1052


Proper Joint Care
Cơ chế điều trị bệnh viêm khớp của sữa miễn dịch

 


Fig. 7. S100 MPC reduces the migration of neutrophils through vascular wall tight junctions. This anti-inflammatory mechanism helps explain its beneficial effect on arthritis symptoms and also its safety(12).

Hình 7. S100 MPC làm giảm sự di chuyển của bạch cầu trung tính qua các nút nối chặt chẽ mạch máu. Cơ chế chống viêm này giúp giải thích tác dụng có lợi của nó lên các triệu chứng viêm khớp (12).

When the mechanisms of action of S100 Milk and other anti-inflammatory agents are compared, significant differences become apparent. Drugs such as glucocorticoids (e.g. cortisol) inhibit various functions of neutrophils, preventing them from inducing the symptoms associated with inflammation. Multiple mechanisms are involved in the anti-inflammatory activity of glucocorticoids: such as reducing the release of vasoactive factors, reducing the secretion of proteases and reducing the migration of neutrophils to injury sites(24).

 

Referring to data from an animal model of inflammation, Ormrod et al. (1992) discussed the effects of low molecular weight anti-inflammatory substances in S100 Milk on inflammation and the noticeable increase in the number of circulating neutrophils suggesting a decrease in overall neutrophil migration from the bloodstream. The data showed that the degree of neutrophil migration inhibition was up to 75%(12). He theorized that this anti-inflammatory component in S100 Milk may inhibit inflammatory responses by interfering with the migration of neutrophils through the vasculature. Further supporting this theory, Stelwagen et al. (1998) also demonstrated the effects of anti-inflammatory substances in immune milk on the formation and maintenance of epithelial tight junctions. He further theorized that the mechanism of these milk-derived anti-inflammatory substances is due to the reduced permeability of epithelial and vascular wall endothelial tight junctions to neutrophils resulting in less neutrophil migration into injury sites(13). Human clinical studies also showed that S100 MPC can significantly increase the number of circulating neutrophils(17); further supporting the conclusions of Ormrod and Stelwagen et al. that neutrophil migration from the bloodstream is inhibited.

Such unique anti-inflammatory mechanisms help explain the significant effects of S100 MPC on improving joint pain, stiffness and disability in human subjects, while also explaining its safety (Fig. 7).


Khi so sánh cơ chế hoạt động của sữa miễn dịch với các sản phẩm chống viêm khác, dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa hai dòng sản phẩm. Các loại thuốc điều trị viêm khớp như glucocorticoids (cortisol) ức chế các chức năng khác nhau của bạch cầu trung tính ngăn ngừa chúng gây ra các triệu chứng liên quan đến chứng viêm. Nhiều cơ chế khác của glucocorticoids liên quan đến các hoạt động chống viêm như giảm sự giải phóng các phóng xạ, giảm sự tiết dịch proteases, giảm sự di căn của bạch cầu trung tính tới vùng bị tổn thương (24).

Trong thí nghiệm trên động vật, Ormrod (1992) đề cập đến các phân tử chống viêm có trọng lượng nhẹ trong sữa S100 làm gia tăng số lượng di chuyển của bạch cầu trung tính dẫn đến việc tổng số lượng tế bào trung tính di căn theo đường huyết giảm. Số liệu trong thí nghiệm cho thấy mức độ di căn của bạch cầu trung tính giảm đến 75% (12). Ông giải thích thành phần kháng viêm có trong S100 đã ức chế sự di căn của các bạch cầu trung tính trong máu. Để chứng minh cho quan điểm này, Stelwagen cũng chứng minh hiệu quả của các thành phần trong sữa miễn dịch góp phần hình thành và duy trì các nút nối trong mạch máu cùng với cơ chế chống viêm của các thành phần có nguồn gốc từ sữa S100 giảm tính thẩm thấu vào máu, ức chế sự di chuyển bạch cầu trung tính đến khu vực viêm (13).

Cơ chế chống viêm giúp giải thích hiệu quả của MPC S100 trong việc cải thiện tình trạng đau khớp và cứng khớp đồng thời cũng giải thích sự an toàn khi sử dụng sản phẩm (Hình 7).

 
Immune today, healthy everyday.
回上一頁置上

These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.

The products mentioned here are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.